طعم دهنده ها:
1-زیره سبز
2-اسطوخدوس
3-گل محمدی
4-نعنا
5-آویشن
6-دارچین
7-گل پر
8-هل
9-بهارنارنج
10- نعنا فلفلی