برگزاری کارگاه کانون دانش، صنعت و گلاب ایران1400/07/01
برگزاری کارگاه کانون دانش، صنعت و گلاب ایرانگزارش اولین کارگاه تجربه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گلاب ایران با حضور:دکتر پرویز خیرخواه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت درین گلاب
نمایشگاه اگروفود سال 1398
نمایشگاه اگروفود سال 1398حضور گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه در نمایشگاه بین المللی اگروفود سال 1398
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاب
بازدید سفیر بلاروس از کارخانه درین گلاببازدید سفیر بلاروس از مجتمع درین گلاب کاشان به مدیریت دکتر پرویزخیرخواه
نمایشگاه اگروفود 1397
نمایشگاه اگروفود 1397حضور گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه در نمایشگاه اگروفود 1397 تهران
نمایشگاه بین الملی ارگانیک تهران
نمایشگاه بین الملی ارگانیک تهرانحضور فعال گروه کشت و صنعت مجتمع درین گلاب کاشان با مدیریت دکتر پرویزخیرخواه در دهمین نمایشگاه بین الملی ارگانیک تهران درسال 96