گلاب دو آتیشه

گلاب دوآتشه يعني پس از يك بار گلاب گيري دوباره به جاي آب در ديگ گلاب ريخته مي شود . اين روش كار گلاب گيري را گلاب دو آتشه مي گويند.
گلاب معمولی یکبار تقطیر می شود اما گلاب 2 آتیشه 2 بار تقطیر می شه یعنی گلبرگهای گل محمدی به جای آب با گلاب مخلوط و تقطیر می شوند.