خواص گیاه بابونه

باعث درمان دردهای قاعدگی
مصرف این عرق چند روز قبل از شروع قاعدگی  و در آن دوران انجام شود.
جهت درمان خارش و حساسیت پوست کاهش پف و سیاهی دور چشم  بخور عرق بابونه باعث شادابی پوست