گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1400/07/01 - 10:24
كد :15

برگزاری کارگاه کانون دانش، صنعت و گلاب ایران

گزارش اولین کارگاه تجربه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گل محمدی و گلاب ایران با حضور:دکتر پرویز خیرخواه مدیرعامل شرکت کشت و صنعت درین گلاب