كد محصول: 22

عرق کاسنی

خواص عرق کاسنی:

استعمال خوراکی: از بین برنده گرما و  التهاب بدن، تصفیه کننده خون و پاکسازی کبد ( طبیعت سرد)

  • نقد و بررسی