كد محصول: 23

عرق شوید

خواص عرق شوید: 

استعمال خوراکی: باعث کاهش چربی خون (طبیعت سرد)

 

  • نقد و بررسی